top of page

Molbekktjernet

Av Knut Thorvaldsen

Molbekktjernet  er et kunstig tjern som ble laget 1880-1881 av M. Peterson & Søn  for å skjære  isblokker til eksport. Opprinnelig var dette en myr som ble demmet opp i sydenden med en 7-8 meter høy vold av stein og jord. I nordenden er det en mindre vold. Vannstanden reguleres av en bekk i nordenden som renner ned til Lindbauen.

Først fjernet de alle vekster og så gruset de hele bunnen for å få renere vann.

Hele vinteren måtte de holde isen fri for snø så isen ble så tykk som mulig. De skar blokker som var 24 x 24 tommer. For det fikk de 5 øre pr. isblokk.

Isblokkene som ble skjært sendte de ned på sydsiden av demningen hvor det lå et laftet lagerhus, ca 70 x 20 meter med sagflisisolasjon i vegger og tak. Rester av grunnmuren finnes fremdeles.

Fra dette lagerhuset var det en trerenne hvor isblokkene ble sendt ned til sjøen hvor skutene lå og lastet is som ble eksportert bl.a. til England og Stettin i Polen.

Molbekk 1.jpg

Grunnmuren til ishuset. Ved siden av grunnmuren lå rennen hvor isen ble sendt ned til sjøen.

Det var ca 30 mann, de fleste var sagarbeidere på M.Peterson & Søn som arbeidet med isen i ca. 6 – 8 uker her på Molbekk, Vansjø og Tjukkemyr. Denne ishandelen var meget usikker og helt avhengig av temperaturen i England og enkelte år solgte de bare 1/3 del av isen, andre år hele partiet. Utskipingen av isen foregikk fra april til desember.

Hans Marthinsen forteller i Kraftnytt i 1947 at han var 17-18 år da han fikk skjære den første isblokka i Molbekktjernet. Det var sagarbeiderne på M. Peterson & Søn som skar is her og på Tjukkemyr og Vansjø. De kunne ikke skjære planker og bord når det var så kaldt fordi tømmerstokkene var fulle av is. Da skar de is i stedet for å være arbeidsledig til kulda hadde gitt seg, men nåde den som spyttet snus på isen.

 Molbekktjernet var i mange år drikkevannskilden til Kambo. Vannet ble pumpet fra et pumpehus i nordenden av tjernet til en liten oppmurt dam oppe i fjellet ved Kilsbakken. Denne virket som et reservoar og trykktank.

Den gamle broen på bildet er for lengst forsvunnet men Norges statsbaner bygget en ny bro i 1978 som er ganske lik den gamle etter at de lagde tunnel gjennom fjellet fra Molbekkhullet og inn til Kambo. Molbekkhullet var åpningen under jernbanesporet som bekken fra Mollbekk gikk igjennom. Den gamle jernbanetraseen ble samtidig omgjort til en fin turvei helt inn til Felleskjøpets anlegg.

Molbekk 2.jpg

Broen over Mollbekk mellom 1910 og 1915.

I dag er Molbekktjernet mye brukt som utfluktssted for Mossefolk. Her bading om sommeren og skøytegåing om vinteren.

Molbekk 3.jpg
Molbekk 4.jpg

På denne odden i nordenden av Molbekk har DNT laget en rasteplass med bålpanne og bord med sitteplasser.

Molbekk 5.jpg

Utløpet i nordenden som regulerer vannstanden i Molbekk.

Molbekk 6.jpg

Utsikt mot broen i sydenden.

Kilder:

Kraftnytt

Solveig Haug Urdal

bottom of page