top of page

Ansatte på Moss Jernverk 1750 - 1861

Denne oversikten er resultatet av et prosjekt Eilert Hansen og Knut Thorvaldsen hadde ved en gjennomgang av alle bevarte lønningsprotokoller av Moss Jernverks arbeidere i perioden 1750 til 1861 som er på Moss by og Industrimuseum. Det er ikke bevart noen protokoller fra årene 1704 til 1750 eller fra 1862 til 1874.

Oppgaven viser arbeiderens navn, yrke, når han levde og hvilke år han arbeidet på Moss Jernverk. Dersom mannen døde først kan man se hvilke år enken fikk pensjon fra jernverket. Den varte helt til hun døde eller giftet seg igjen. Det ble innført enkepensjon på Moss jernverk fra 1750 og det var nok den første bedriften i Norge som hadde slik pensjon.

Jeg har gått igjennom de fleste som har arbeidet på Moss Jernverk i en lengre periode og prøvd å finne hvor de kom fra, hvem de giftet seg med og deres barn og etterkommere. Dersom du er etterkommer av en jernverksarbeider og ønsker opplysninger om dem så ta kontakt på gilius@online.no

Utskriften er laget i Microsoft Excel og delt i 4 deler som du ser nederst på siden, første del er 1750 til 1799, andre del 1800 til 1849 og tredje del 1850 til 1861. 

 

Knut Thorvaldsen

Dokumentet har flere undersider,

se nederst i venstre hjørne. 

bottom of page